- Documentele necesare emiterii avizului de acces la obiectivele socio – economice (tipizatul aici)
- Acte necesare pentru eliberarea avizului Brigăzii Rutiere privind executarea lucrărilor în partea carosabilă și sau trotuar (tipizatul aici)
- Documentele necesare emiterii avizului privind instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale (tipizatul aici)